Posebne usluge na Destinelu

Posebebne usluge, prednosti za nove partnere

Naši partneri imaju mogućnost da naprave specijalne i last minute ponude i popuste. Ove ponude će biti tretirane kao usluge isticanja i one će biti vidljive na nekoliko strana dok je posetilac na Destinelu (na primer na početnoj stranici, lokacijama, drugim stranicama poput “slične ponude” itd). Mi ćemo odabrati neke od posebnih i “last minute” ponuda naših partnera da stvorimo materijal za reklamne kampanje. Mi ćemo finansirati ove kampanje na spoljnim sajtovima (kao što su Facebook, Google, itd) da pojačamo svoje (i Vaše) rezervacije i posete na sajtu.

Međutim, postoje neki osnovni uslovi koji moraju biti ispunjeni pri kreiranju posebnih ponuda:

  • Cene vaših posebnih i “last minute” ponuda moraju biti niže od redovnih ponuda na Destinelu;
  • Vi ne možete imati niže cene za iste posebne ponude bilo gde drugde (na drugim sajtovima za rezervacije, uključujući i sopstveni veb sat);
  •  Poseban aneks* ugovora o opštim uslovima i uslugama sa Destinelom će da se primenjuje a koji je prethodno dogovoren kao veći procenat od osnovnog procenta naknade tj. provizije koji se uobičajeno koristi.

* Postoji različit procenat naknade tj. provizije za istaknute usluge koje zahtevaju prethodni dogovor i aneks na ugovor o opštim uslovima i uslugama sa Destinelom. Za naše nove partnere postoji period kada besplatno mogu postaviti posebne i “last minute” ponude bez doplate na osnovnu Destinelovu naknadu tj. proviziju.

Pošto nudimo specijalni gratis period za nove partnere i imamo reklamne kampanje van našeg sajta u određenim intervalima (jednom ili dva puta mesečno), moramo da radimo zajedno na vremenu i datumima za posebne i “last minute” ponude.

Kategorije za istaknute usluge uključuju:

Specijalne ponude – kategorija koja ima cenu koja je najmanje 10% niža od vaših redovnih cena u određenom vremenskom periodu. Naravno, Vi ćete odlučiti koji vremenski period želite da koristite kao specijalnu ponudu. Da biste prikazali svoju specijalnu ponudu na Destinelu, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi razgovarali o više detalja. Destinelo naknada je 15% za posebne ponude (ostaje 10% za novoregistrovane partnere).

Last minute ponude – kategorija koja ima cenu koja je najmanje 15% niža od vaših redovnih cena u određenom vremenskom periodu. Ova ponuda je vremenski osetljiva, tako da ćete morati da nas obavestite bar nedelju dana ranije, tako da možemo na vreme pripremiti i prikazati Vašu “last minute” ponudu našim posetiocima. (Biće prevedena i prikazana na svim jezičkim varijantama gde je potrebno). Najbolje je da se prikažu “last minute” ponude za oko nedelju dana pre početka same ponude, tako da se mogu prikazati dovoljnom broju posetilaca sajta. Destinelo naknada je 15% za “last minute” ponude (ostaje 10% za novoregistrovane partnere).

Usluge posebnog isticanja – kategorija koja ističe Vaše ponude sa redovnim cenama. Prikazuje Vas u određenim delovima Destinelo sajta gde je prikladno navesti naše “istaknute” partnere kao što naslov sugeriše. Destinelo naknada je 25% za istaknute ponude (ostaje 10% za novoregistrovane partnere).

Plaćena reklama na Destinelu – kategorija koja ističe Vaše ponude sa redovnim cenama. Trajanje na osnovu prethodnog dogovora, Destinelo naknada je 30% za plaćene reklame. Jedinstveno prikazivanje na pojedinim delovima Destinelo sajta gde nema drugih partnera i gde Vam se izuzetno povećava vidljivost.

Plaćene reklame van sajta – uskoro.

Prednosti za novoregistrovane partnere – Osim za plaćene reklame, novoregistrovanim partnerima u prvih 12 meseci ugovora se naplaćuje samo osnovni procenat naknade (10%) za specialne ponude, “last minute” ponude i usluge posebnog isticanja. U slučaju usluga posebnog isticanja partnera, dužina trajanja zavisi od broja partnera sa takvim uslugama u tom periodu. Maksimalno trajanje usluge posebnog isticanja je nedelju dana.

Primeri isticanja na Destinelu

Na slikama ispod možete naći primere isticanja partnerskih usluga. Možete kliknuti na slike da ih vidite u punoj veličini.

  1. Primer isticanja na početnoj stranici. Primenljivo za sve kategorije istaknutih usluga (posebne ponude, “last minute” ponude, posebno isticanje partnera i partnere sa plaćenim reklamama).

featured_partner_home_page

2. Primer isticanja na određenoj lokaciji. Primenljivo za sve kategorije plaćenih i usluga posebnog isticanja.

Featured partners on specific location

3. Primer isticanja na drugim stranama pojedinačnog smeštaja. Primenljivo za sve kategorije plaćenih i usluga posebnog isticanja.

Featured partners on single accommodation page

Gornje slike prikazuju davaoce usluga smeštaja. Primeri isticanja u slučaju tura, krstarenja i iznajmljivanja automobila su u osnovi isti.

Na Vaš zahtev, možemo Vam poslati putem e-maila dodatne slike sa primerima isticanja svih usluga koje se prikazuju na Destinelu (smeštaj, ture, krstarenja i iznajmljivanje automobila) i pojasniti sve detalje.

Save